Ladislav Csontos (*1952)

Ladislav Csontos

Slovenský jezuitský kněz, vysokoškolský profesor. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislave, v době studií tajně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po roce 1989 začal budovat síť vysokoškolské pastorace a této činnosti sa věnuje dodnes. Habilitoval se na CMBF UK, je děkanem Teologické fakulty sv. Alojza Trnavské univerzity. Prednáší filozofickou antropologii a filozofii kultury. 

Od autora vyšlo:

429. Verejne aj utajene