Anna Corethová (*1915 - †2008)

Anna Corethová

Anna Corethová se narodila téměř na moravských hranicích, v Rábu nad Dyjí. Rodina byla spřízněna s rodem Esterházy. Bedlivě sledovala diskuse o „Habsburcích“, ale nikdy nevystupovala s polemickými stanovisky. Její styl byl vždy (podobně jako jejího filo­zofujícího bratra) jasný a nezatížený. Sledovala podstatné výpovědi, nenabízela snadno do­hledatelné populismy. Během války se jí podařilo v rakouských archivech zachránit mnohé cenné dokumenty. Téměř dvě desetiletí byla ředitelkou Státního archivu.

Od autora vyšlo:

352. Pietas Austriaca