Frederick Copleston (*1907 - †1994)

Frederick Copleston

Frederick Charles Copleston konvertoval z anglikánské víry ke katolicismu. Absolvoval běžná jezuitská řádová studia. Přednášel na jezuitské koleji Heythrop College v Londýně. Kromě jeho ceněných dějin filosofie (pracoval na nich v letech 1946–1975) sepsal samostatné monografie o Nietzschem, Schopenhauerovi, Russellovi apod. Respektovány jsou též jeho diskuse o filosofii jazyka. Mimo četné stáže (univerzita v Kalifornii či Uppsala, ale též mnohokrát delší pobyt v německém prostředí) dlouhá léta (od roku 1952 téměř do své smrti) přednášel na římské univerzitě Gregoriana. V roce 1980 byl jmenován členem Britské akademie věd. Byla mu udělena řada čestných doktorátů (Bombay, Uppsala, Omaha aj.). Veřejnosti byl znám skvělými relacemi z BBC: tuto praxi považoval za zásadní pro transparentnost vlastního jazyka.

YouTube:

Frederick Copleston on Schopenhauer (anglicky)

Od autora vyšlo:

370. Dějiny filosofie I.
452. Dějiny filosofie II.
475. Dějiny filosofie III.
496. Dějiny filosofie IV.
534. Dějiny filosofie V.
572. Dějiny filosofie VI.
600. Dějiny filosofie VII.