Richard Čemus (*1954)

Richard Čemus

Jezuita, profesor spirituality křesťanského východu na Orientale v Římě, spirituál Papežské koleje Nepomucenum a publicista. Richard Čemus se narodil roku 1954 v Praze v komunistickým režimem perzekvované rodině. V roce 1970 rodina odešla do exilu ve Spolkové republice Německo. V roce 1982 odešel do československé Papežské koleje Nepomucenum v Římě a na Papežské lateránské univerzitě pokračoval u prof. Karla Skalického ve studiích teologie. V roce 1983 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1991 obhájil u profesora Tomáše Špidlíka doktorskou práci na téma "Modlitba u Ignáce Brjančaninova". V roce 1990 byl povolán do Státního sekretariátu Svatého stolce; v letech 1991 až 1993 působil na nunciatuře v Moskvě. Po návratu do Říma roku 1993 se stal vicerektorem Centra Aletti v Římě a současně se stal nástupcem emeritovaného profesora Tomáše Špidlíka na katedře spirituality křesťanského Východu na Orientale. V současné době působí jako řádný profesor na fakultě církevních věd na Papežském orientálním institutu v Římě.

 

Od autora vyšlo:

8. Modlitba Ježíšova ‒ modlitba srdce