Jean-Pierre de Caussade (*1675 - †1751)

Jean-Pierre de Caussade

Francouzský jezuita, kněz a duchovní spisovatel. V průběhu svého kněžského působení byl kazatelem v severní a střední Francii, rektorem koleje v Perpignanu a v Albi, spirituálem studentů teologie v koleji v Toulouse. Byl duchovním otcem sester Navštívení v Nancy - z tohoto duchovního doprovázení se dochovala korespondence.

Od autora vyšlo:

195. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
535. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
535e. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti / e-kniha