Maria Campatelli (*1962)

Maria Campatelli

Maria Campatelli se narodila v toskánském regionu v Itálii, v roce 1962. Vystudovala literaturu a poté dějiny na univerzitě v Sieně. Šest let pracovala pro mládež. Získala doktorát z teologie z Papežského ústavu v Římě. Studuje otázky východní eklesiologie a teologie kultury.

Od autora vyšlo:

261. Křest
301. Čteme bibli s církevními otci