Vladimír Boublík (*1928 - †1974)

Vladimír Boublík

Český katolický teolog, emigrant, profesor Papežské lateránské univerzity a děkan její teologické fakulty. Po únoru 1948 byl uvězněn; v lednu 1952 z vězení uprchl, dostal se do Západního Berlína a odtud do Říma. Studoval na Lateránské univerzitě, v roce 1959 obhájil doktorát teologie. Od roku 1970 profesorem fundamentální teologie, v letech 1972–1974 zastával funkci děkana teologické fakulty. Zemřel při návštěvě nemocné matky ve vlasti.

Od autora vyšlo:

270. Duchovní deník