sv. Atanáš (*295 - †373)

sv. Atanáš

Církevní otec, teolog, hlavní obránce pravověrnosti proti arianismu, 20. alexandrijský biskup, pětkrát byl nucen odejít do exilu, jedna z nejvýznamějších teologických osobností křesťanského starověku. Řehoř Naziánský ho nazval "sloupem církve" a jeho následovníci mu dali přízvisko "Veliký".

Od autora vyšlo:

7. Život sv. Antonína Poustevníka
247. Život sv. Antonína Poustevníka