Helena Andresová (*1955)

Dívčím jménem Šalšová, narozena 6. 9. 1955 v Ostravě-Zábřehu. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého vystudovala matematiku se zaměřením na numerické metody. Tamtéž získala v roce 1982 titul RNDr. V současnosti žije na Svatém Kopečku a pracuje jako informatička na Krajském úřadě v Olomouci. Kniha pohádek Král a duha je její knižní prvotinou. Předtím příspěvky poezie a povídek do almanachů, sborníků (Jasmínová noc, uspořádaná O. F. Bablerem) a časopisů jako např. Psí víno, Divoké víno. Některé její poetické texty zhudebnil Jaromír Javůrek. Přebásnila Ofi­cium o svatém Františkovi Juliána ze Špýru, vydané v Legendách o svatém Františkovi z let 1226–1235 (Ottobre 12, Velehrad, 2003).

Od autora vyšlo:

396. Král a duha