Michal Altrichter (*1965)

Michal Altrichter

Teologii studoval v letech 1984−1989 na CMBF v Litoměřicích. V roce 1985 vstoupil tajně k jezuitům. V letech 1991−1993 absolvoval postgraduální studia filosofie v Innsbrucku. Od roku 1993 přednášel dějiny filosofie na CMTF UP v Olomouci a zároveň působil v duchovní správě jako kaplan vysokoškolské mládeže. V roce 1996 odešel na další studia teologie do Německa. V letech 1997−1999 získal doktorát z teologie v Římě na Papežské univerzitě Gregoriana. Od roku 1999 opět přednáší na CMTF UP a téhož roku je jmenován zástupcem ředitele Centra Aletti v Olomouci. Je předsedou redakční rady nakladatelství Refugium. Jeho specializací v oboru teologie je teologická antropologie a dějiny spirituality. S o. Pavlem Ambrosem je žákem kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

Od autora vyšlo:

109. »Duchovní« a »duševní«
177. Příručka spirituální teologie
219. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu
230. Vítězný domov
248. Sycení útěšná
255. Otec Špidlík mezi námi
282. Blízkost Jediného
291. O českých teologických současnících
306. Události ze života víry
307. Umění důvěrnosti
331. Die siegreiche Heimat
334. Události víry
336. Krátké dějiny křesťanské spirituality
353. Události pohledem víry
354. Úvod do hagiografie
356. Vyprávění o Desateru
402. Životní styl a duchovní život
414. Člověk a víra
420. Žije mezi námi
435. Specifické otázky z eschatologie
444. Nehlučné aforismy
448. Hledání jakosti
453. Otec Špidlík mezi námi
470. Spirituální teologie
477. Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6)
480. Žijeme v době papeže Františka
492. Pramen dokonalé útěchy
498. Pramen dokonalé útěchy
506. Kostelníkem v našich časech
508. Bezmocnost Všemohoucího
515. Vyprávění o svátostech
518. Vyprávění o Desateru
528. Sedm příběhů s knihou
529. Vychází z výsosti
542. Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh
553. Varhaníkem v našich časech
555. I v nebi o nás vědí
558. Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán
565. Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!
576. Mé Srdce přichází
589. Mé Srdce je mezi vámi – Já jsem to!
595. Hořící Láska přichází mezi vás!
605. Jsem to já sám – Trojjediná láska
611. Nejhlubší láska – Ježíš přichází
614. Znova říká Pán: Přicházím ve slávě